โรงเรียนเสริมทักษะ Insthink Learning ฝึกคิดให้เป็นระบบ

insThink Learning โรงเรียนเสริมทักษะแนวใหม่ ที่สอนทักษะเกี่ยวกับการคิดสำหรับเด็ก เพราะการคิดถือเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง ถึงแม้จะเปิดมาได้ไม่นาน (ปี 2554) ได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่ไม่น้อยเลยทีเดียว

Insthink, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, หลักสูตร, เลือกโรงเรียน, กวดวิชา, เสริมทักษะ, เรียนพิเศษ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, ชั้นมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา

insThink Learning ฝึกคิดให้รอบด้านและเป็นระบบ

insThink Learning เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนทักษะด้านการคิดให้กับเด็กๆ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่คุณปิติ คุณกฤตยากร (ครูเป็ก) และคุณณัฐญา ขันติวงวาร (ครูติ๊ก) ได้ไปอบรมเรื่องหลักสูตรกระบวนการคิด Six Thinking Hats® หรือ การคิดแบบหมวกหกใบ ซึ่งเป็นแนวความคิดที่ได้รับความนิยมกันมากสำหรับผู้ใหญ่ คิดขึ้นโดย ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โบโน่ ที่ได้รับการยอมรับในฐานะผู้บุกเบิกการสอนทักษะการคิดเข้าสู่ระบบการศึกษาใน โรงเรียน ต่างประเทศได้มีการนำวิธีคิดแบบเดอโบโน่มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ และระบบการศึกษา ส่วนประเทศไทยมีหลายองค์กรนำมาอบรมกับพนักงานเพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Insthink, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, หลักสูตร, เลือกโรงเรียน, กวดวิชา, เสริมทักษะ, เรียนพิเศษ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, ชั้นมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษาซึ่งครูเป็กและ ครูติ๊กเล็งเห็นว่าหลักสูตรนี้ใช้ได้ผลจริงสำหรับผู้ใหญ่ ทั้งคู่จึงคิดต่อยอดอีกว่า “การ ที่เรามาเรียนรู้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในตอนที่เป็นผู้ใหญ่ กับเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่ยังเด็กและการฝึกให้เป็นนิสัยนั้น มีความต่างกัน เพราะการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผู้ใหญ่นั้นยากกว่ามาก การฝึกคิดของผู้่ใหญ่จึงใช้เวลาที่นานและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนกว่า ในสังคมไทยยังเน้นเรื่องของวิชาการอยู่มาก แต่ในชีวิตจริงเมื่อโตขึ้น วิชาการเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากว่าเรามาเริ่มฝึกการคิดแบบนี้ให้ตั้งแต่ยังเด็ก จะช่วยเด็กได้เยอะทีเดียว”

ครูเป็กเสริมว่า “ปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อม ระบบการศึกษา สังคม การทำงาน ผลักดันให้เราโดนตีกรอบทางความคิด ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ลดน้อยลง เราจึงพยายามให้เด็กคงความคิดสร้างสรรค์ที่เขามีตามธรรมชาตินี้ไว้ แล้วมาฝึกให้เขาคิดนอกกรอบกัน ไม่ใช่ว่าอยากทำอะไรก็ทำ แต่ต้องคิดไตร่ตรองถึงข้อดีข้อเสีย รวมถึงหาหนทางแก้ไขข้อเสียนี้ด้วย ซึ่งจะช่วยฝึกให้เด็กมีกระบวนการคิดที่ชัดเจน”


Insthink, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, หลักสูตร, เลือกโรงเรียน, กวดวิชา, เสริมทักษะ, เรียนพิเศษ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, ชั้นมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษาหลักสูตร : คิดเป็นระบบและสร้างสรรค์

ที่ insThink Learning มีหลักสูตรการคิดให้เลือก 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการคิดแบบหมวกหกใบ (Six Thinking Hats®) และ CoRT ® เปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ 6 – 12 ปี และในอนาคตอาจเปิดหลักสูตรเพิ่ม สำหรับเด็กเล็ก

"หลักสูตร Six Thinking Hats® และ CoRT ® ของเด็กและผู้ใหญ่มีคอนเซปต์เหมือนกัน แต่รูปแบบวิธีการสอนไม่เหมือนกัน หลักสูตรที่เรานำมาสอนเด็กนั้น ได้รับการรับรองจากสถาบัน Edward de Bono Training Pte Ltd. จากประเทศสิงคโปร์ รวมถึงคุณครูผู้สอนเองต้องไปอบรมด้วยเช่นกัน "

ตัวอย่างSix Thinking Hats®

การคิดในหลักสูตรนี้ เป็นการฝึกให้เด็กได้คิดครบทุกมุมมอง ผ่านแบบฝึกหัด การพูดคุย และการทำกิจกรรมร่วมกันในชั้นเรียน เพราะคนส่วนใหญ่,มักมองแค่มุมใดมุมหนึ่งเท่านั้น แล้วตัดสินใจเลย แต่การคิดแบบ Six Thinking Hats® จะไม่ได้ให้คิดแค่มุมเดียว เขาต้องคิดหลายมุมทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยผ่านอุปกรณ์การคิดที่เราเรียกว่า หมวกหกใบ เป็นตัวนำ ซึ่งหมวกแต่ละใบจะมีสีและความหมายที่แตกต่างกัน

รูปแบบการเรียน : "คุย" เพื่อฝึก "คิด"

"รูป แบบการเรียน ทั้ง 2 หลักสูตร นอกจากแบบฝึกหัดที่เด็กจะได้ลงมือทำแล้ว ยังมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกด้วย ซึ่งเป็นการคิดที่ไม่มีถูกผิด แต่ครูผู้สอนและเด็กจะมาคุยกันว่าทำไมถึงทำแบบนี้ คิดแบบนี้ ความคิดนี้มาจากไหน แล้วเพื่อนคิดยังไง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านบทเรียนและบทสนทนาในชั้นเรียน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าถามว่าข้อดีของน้ำท่วมคืออะไร เด็กจะบอกว่า ทำให้เขาสามารถเล่นเกมอยู่บ้านได้ทุกวัน ครูมีหน้าที่ถามและกระตุ้นให้เขาคิดต่อว่าแล้วถ้าไฟฟ้าที่ บ้านไม่มีจะเล่นอย่างไร มีการถามต่อไปเรื่อยๆ เพื่อฝึกให้เขาคิดมากขึ้น นอกจากนี้หลังจบคลาส ยังมีเกมเสริมทักษะให้เด็กได้เล่น เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียน และให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสนุกเพิ่มขึ้นค่ะ"

ประเมินผลทุกครั้งหลังจบคลาส

"คลา สเรียนของคอร์สหมวกหกใบนั้น จะมีการทดสอบก่อนและหลังเรียนเสมอ เมื่อจบการสอนทุกครั้ง คุณครูจะเข้าไปพูดคุยกับผู้ปกครอง เล่าให้ฟังถึงบทเรียนในแต่ละครั้ง ภาพรวมการเรียนของเด็ก และประเมินผล" ครูติ๊กกล่าว

คอร์สเรียน


คอร์ส

Level

จำนวนคอร์ส

หมายเหตุ

Six Thinking Hats®
(การคิดแบบหมวก 6 ใบ)
1
2
3
1 คอร์ส
1 คอร์ส
1 คอร์ส
*เรียนเพียง 1 คอร์ส โดยดูจาก
อายุของน้องว่าควรจะอยู่ระดับ
ใด
CoRT ®
Basic
Intermediate
Advance
Graduate
2 คอร์ส
4 คอร์ส
6 คอร์ส
8 คอร์ส

*สามารถเลือกลงทีละ 1 คอร์ส
ได้ ไม่จำเป็นต้องลงทีเดียว
ทั้งหมดทั้ง 8 คอร์ส- 1 คอร์ส = 12 ชั่วโมง (แบ่งเป็น 8 ครั้ง ครั้งละชั่วโมงครึ่ง)
- สถาบันมีจัดคอร์สช่วงปิดเทอมซึ่งจะเรียน 1 คอร์สภายใน 5 วัน (วันละ 3 ชั่วโมง)

เวลาและการฝึกฝน ช่วยสร้างกระบวนการคิดเป็นระบบ

"เรา ฝึกให้เขาคุ้นเคยกับอุปกรณ์การคิด คือ หมวกหกใบ แต่การจะฝึกให้เป็นทักษะ ต้องใช้เวลา สิ่งที่ได้ คือ การเรียนรู้ แล้วฝึกให้เป็นนิสัย เมื่อเขาโตขึ้นกระบวนการคิดแบบนี้จะติดตัวเขาไปเรื่อยๆ ต่อไปเขาไม่ต้องมานั่งคิดว่ามีหมวกสีอะไรบ้าง แต่จะเป็นไปตามสัญชาตญาณเลยว่า เมื่อมีเรื่องเข้ามาให้คิด เขาจะต้องคิดแบบไหนบ้าง"

บรรยากาศ : เด็กต้องสนุก และไม่กดดัน

"บรรยากาศ ทั้งในและนอกห้องเรียนเน้นความสนุกสนาน ไม่มีความกดดัน และดึงดูดให้เด็กอยากมาเรียน เราจึงทำให้บริเวณด้านหน้าโรงเรียนโล่งสว่าง เด็กทำกิจกรรมได้ และในห้องเรียนแต่ละห้องจะมีสีสันสดใส นอกจากนี้แล้วคุณครูเองนอกจากการสอนแล้ว ต้องมีหน้าที่ทำให้เด็กสนุกด้วย อีกหนึ่งหน้าที่ที่สำคัญคือ ต้องทำให้เด็กไว้ใจและอยากคุยด้วย เพื่อผลักดันให้เขามีความกล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าพูด ว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไร"

สถานที่ตั้ง

โรงเรียนinsThink Learning ตั้งอยู่ที่ห้าง int-intersect บนถนนพระราม 3 ดังนั้นหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่มาส่งลูกเรียนพิเศษแล้วยังไม่อยากกลับบ้าน ที่นี่มีร้านอาหารสำหรับครอบครัว หลากหลายรูปแบบให้ได้เลือก

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดมาก ทุกครั้งก่อนที่เด็ก ๆ จะเข้าบริเวณสนามหญ้าหรือห้องเรียน เด็ก ๆ ทุกคนจะต้องหยอดเจลล้างมือเสมอ บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนเป็นกระจกทั้งหมด เราจึงต้องมีการเสริมเดือยตรงกลางเข้าไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อไหร่ที่เด็กออกมาเล่น หรือทำกิจกรรมด้านนอก จะต้องมีครูผู้สอนออกมากับเด็กเสมอ มาคอยดูแลและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ


alt

insThink Learning ชั้น 2 ห้อง B13-15 ที่ INT Intersect พระราม 3

ตั้งอยู่ระหว่าง พระราม 3 ซอย 38 กับ 40 982 ถนน พระราม 3, แขวงบางโพงพาง, เขตยานนาวา, กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์: 085 682 9770 หรือ 087 993 9777

โทรสาร: 02 718 4213

เฟสบุ๊ก: facebook.com/insthinklearning

อีเมลล์: hello@insthinklearning.com

แผนที่ : Insthink, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, หลักสูตร, เลือกโรงเรียน, กวดวิชา, เสริมทักษะ, เรียนพิเศษ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, ชั้นมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา

บทความแนะนำ

รพ.รามาฯ แจกวัคซีนโรต้าแก่เด็ก ป้องกันท้องร่วง ฟรี!
กินยาลดน้ำหนักให้นมลูกได้ไหม
Q & A ลูก 8 เดือน ฟันไม่ขึ้นกินอาหารเสริมมีปัญหา?
เผด็จศึก...ความเครียดของคุณแม่ท้อง

Facebook Comment