โรงเรียน Kidsmatter พัฒนาทักษะตามธรรมชาติของเด็ก

การปั้นดิน เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ หลายคนชื่นชอบ เพราะนอกจากจะได้รอลุ้นกับผลงานที่เสร็จแล้วนั้น สิ่งที่สนุกสุดๆ สำหรับเขาคือการได้จับและสัมผัสกับดินนั่นเอง ซึ่งคุณครูอ๊อบ-สโลพร ตรีพงษ์พันธ์ เห็นว่ากิจกรรมปั้นดิน (ยิ่งเป็นดินที่มาจากธรรมชาติด้วยนั้น) จะช่วยพัฒนาทักษะหลายด้านที่ดีให้กับเด็ก และผลงานที่ได้จะสร้างความภูมิใจให้กับเขาอีกด้วย นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ สถาบันสุนทรียศิลป์แห่งชีวิต Kidsmatter

kidsmatter, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, หลักสูตร, เลือกโรงเรียน, กวดวิชา, เสริมทักษะ, เรียนพิเศษ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, ชั้นมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษาคุณครูอ๊อบ-สโลพร ผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้เล่าให้ฟังถึงที่มาของโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียน Kidsmatter เกิดจากการรวมตัวของนักการศึกษาศิลปินผู้มีประสบการณ์และมีใจรักในการทำงาน กับเด็กๆ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจเพื่อสร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3 – 12 ปีอย่างเป็นองค์รวมด้วยกระบวนการธรรมชาติ สร้างสรรค์ พัฒนาจิต กาย และปัญญาให้เข้าถึงความดี ความงาม และความจริงอันเป็นความสุขแห่งชีวิต เพราะเรามีความเชื่อว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะงอกงามอย่างเหมาะ สม หากได้รับปัจจัยอันพอเหมาะ พอดีค่ะ ”

หลักสูตรของที่นี่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ซึ่งในแต่ละหลักสูตร เด็กจะได้ฝึกและพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ชัดเจน และแตกต่างกันออกไป

kidsmatter, อนุบาล, โรงเรียนอนุบาล, หาโรงเรียน, แนะนำโรงเรียน, หลักสูตร, เลือกโรงเรียน, กวดวิชา, เสริมทักษะ, เรียนพิเศษ, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาล, ชั้นอนุบาล, เตรียมประถม, โรงเรียนประถม, โรงเรียนมัธยม, ชั้นมัธยม, โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา1. กิจกรรมปั้นดินเผา (Terracotta) การ ทำงานปั้นดินเหนียวพื้นบ้านแบบเทคนิคกลวง เน้นการพัฒนาเด็กให้ได้มีโอกาสฝึกมือและใจอย่างสัมพันธ์กัน ร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อเล็กจากการจับ บีบ กด ดัน คลึง อีกทั้ง ฝึกฝนให้มีความตั้งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง เป็นการฝึกการใช้มือและสมองให้สัมพันธ์กัน ในขณะเดียวกัน เด็กยังได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ผ่านการทำงานเชิงปะติมากรรม อีกด้วย

2. กิจกรรมเซรามิก (Ceramic) เด็ก จะได้เรียน รู้กรรมวิธีการสร้างงานเครื่องเคลือบดินเผาขั้นพื้นฐาน ฝึกฝนเทคนิคการปั้นขึ้นรูปด้วยมือในแบบต่างๆ (Hand Building) รวมทั้งการออกแบบตกแต่งภาชนะด้วยเทคนิคการเคลือบ การใช้สีใต้เคลือบ และ น้ำดินสี เพื่อการเรียนรู้การสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผาที่มีคุณค่า และยังพัฒนากล้ามเนื้อมือ นิ้ว ให้แข็งแรงด้วย

3. กิจกรรมศิลปะเด็กแนวสร้างสรรค์ (Kids’ Creative Art) ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในเนื้อแท้ของกระบวนการศึกษาที่สามารถพัฒนาเด็กในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การเรียนรู้ศิลปะจะช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความเข้าใจในคุณค่าของสุนทรียภาพ การสร้างสรรค์ รู้คุณค่าของความผูกพันระหว่างชีวิตกับศิลปะ ซึ่งหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานศิลปะของเด็กมากกว่าตัวผลงาน เด็กจะได้ทดลองและเรียนรู้การสร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคต่างๆ เช่น งานวาด งานระบายสี งานประดิษฐ์สร้างสรรค์งานภาพพิมพ์งานประติมากรรมการพัฒนาศิลปะแบบสื่อผสม (Mixed media) ฯลฯ

ที่ Kidsmatter นี้ เด็กๆ สามารถเลือกกิจกรรมตามที่ตนเองสนใจได้ โดยครูจะมีธีมงานในแต่ละสัปดาห์และจะสร้างแรงบันดาลใจลงสู่เด็กผ่านการเล่า นิทานหรือเรื่องราวต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้เกิดจินตภาพโดยแต่ละกิจกรรมจะใช้ เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชั่วโมง

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน

โรงเรียนตั้งอยู่ในโครงการ The Circle แวดล้อมด้วยร้านอาหาร ร้านหนังสือ ฯลฯ มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย มีลานจอดรถที่กว้าง อาคารเรียน เป็นอาคาร 2 ชั้น มี 3 ห้องเรียน มีพรรณไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่น โดยชั้นล่างจะเป็นห้องปั้นดิน และห้องเซรามิก ชั้นสองจะเป็นห้องศิลปะเด็กแนวสร้างสรรค์

บรรยากาศภายในห้องเรียน

เด็กๆ จะสนุกสนานไปกับการสร้างสรรค์งานของตนเอง โดยมีครูเป็นฝ่ายกระตุ้นให้เด็กเกิดการใช้จินตนาการและความมุ่งมั่นในการทำงาน

การเดินทาง

  • นั่งรถไฟฟ้าลงสถานีวงเวียนใหญ่และต่อ Taxi ไม่เกิน 15 นาทีก็ถึงแล้วค่ะ
  • ถ้ามาจากทางสะพานพระราม 5 ถ.นครอินทร์เจอแยกวงเวียนพระราม5 ให้มุ่งหน้ามาทางที่เขียนว่าถนนบรมราชชนนีตรงมาเรื่อยๆ ให้ตามป้ายบางแค-พระ ราม2
  • เมื่อข้ามสะพานข้ามถนนบรมราชชนนีมาแล้วให้ตรงมาสักระยะสังเกตป้ายเดอะ เซอร์เคิล จะอยู่ฝั่งขวามือตรงมาให้กลับรถใต้สะพานก็ถึงแล้ว


ความปลอดภัยของโรงเรียน

การดูแลนักเรียนของที่นี่ คือ คุณครู 1 คน จะดูแลนักเรียน 3 คน การทำกิจกรรม อยู่ในอาคารเรียนที่โล่ง ไม่อัดอัด และมีที่นั่งรอสำหรับคุณพ่อคุณแม่อีกทั้งห้องเรียนเป็นห้องกระจกที่คุณพ่อ คุณแม่สามารถมองเห็นเด็กๆได้ตลอดเวลา

เพราะศิลปะกับเด็กเป็นของคู่กัน จึงไม่น่าแปลกใจ หากเด็กๆ จะตื่นเต้นและมีความสุขทุกครั้ง ยามที่ได้แสดงฝีมือทำงานศิลปะออกมาสักชิ้นหนึ่ง นอกจากจะได้ผลงานและความภูมิใจแล้ว ศิลปะยังมีประโยชน์มากมายกว่านั้น ทั้งช่วยพัฒนาทักษะทางร่างกาย สมาธิดี และมีจิตใจที่อ่อนโยน แถมเด็กยังสามารถต่อยอดทักษะด้านศิลปะสำหรับอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร

เรียน 4 ครั้ง = 2,600 บาท (ครั้งละ 1.30 – 2 ชั่วโมง)

12 = 7,800 บาท

24 = 14,820 บาท(ลด 5%)

36 = 21,060 บาท (ลด 10%)

48 = 26,520 บาท (ลด 15%)

alt

สถานที่ตั้ง Kidsmatter อาคาร B-5 โซน Fun Space ในโครงการ The Circle Ratchapruk ราชพฤกษ์ 39 หมู่ 13 ถนนราชพฤกษ์แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

บทความแนะนำ

นานาชาติบรอมส์โกรฟ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
New Heart New World KIDS - น้องเพ้นท์ฟ้า (Full)
โหน่ง a day - คุณวงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์
อันตรายของนักปั่นจักรยานตัวน้อย

Facebook Comment