โรงเรียนมณีวัฒนา


โรงเรียนมณีวัฒนา (Maneewattana School)
ก่อตั้งขั้นเมื่อปี พ.ศ.2525 จนถึงปัจจุบันด้วยอุดมการณ์ของการทำงานในด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาให้นักเรียนทุกคนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพบริหารโดยอาจารย์ สมพล ใยมณี ผู้รับใบอนุญาตและ อาจารย์ สุทธิมาลย์ ใยมณี ผู้อำนวยการ ดำเนินการสอนโดยคณะครูผู้มีประสบการณ์และมีคุณวุฒิทางด้านการศึกษา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน 5 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา โรงเรียนมณีวัฒนาได้รับการพัฒนาการศึกษามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้รับการประเมินภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด (สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาจาก สมศ. (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน) รอบ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนมุ่งให้นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการครบทุกด้านเหมาะสมตามวัยมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ มีทักษะในด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ แก้ปัญหารู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยเป็นคนดีและคนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ระดับชั้น
เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษา

เอกสารการรับสมัคร
- ใบเกิด (สูติบัตร) ถ่ายเอกสาร 1 ชุด
- ทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ชุด
- รูปถ่าย (ขาวดำ หรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป)
- หลักฐานจากโรงเรียนเดิม (เฉพาะอนุบาล 3 และประถมศึกษาเท่านั้น)
- ตัวเด็กผู้สมัคร
- หลักฐานบิดา/มารดา (บัตรประชาชน ถ่ายสำเนาเอกสาร 1 ชุด)
ติดต่อสอบถามในวันเวลาราชการ และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.

ตราประจำโรงเรียน

สถานที่ติดต่อ
30แยก7 ซอยเพชรเกษม69 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

เบอร์โทรติดต่อ
โทร : 02-421-1960 , 02-421-4842

แผนที่โรงเรียน


เว็บไซต์
http://www.maneewattana.ac.th

บทความแนะนำ

5 ความเชื่ออาหารการกินของแม่ตั้งครรภ์
10 เมนูมื้อกลางวันสุดฮิตของคุณแม่ตั้งครรภ์
5 ท่าเซ็กส์สุดเสียว แต่ปลอดภัยสำหรับคนท้อง
6 เรื่องที่อย่าบังคับลูก ถ้าลูกยังไม่พร้อม

Facebook Comment