โรงเรียนเทพวิทยา

โรงเรียนเทพวิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, ชั้นประถม, เขตลาดพร้าว, หาโรงเรียนให้ลูก, โรงเรียนเขตลาดพร้าว, โรงเรียนรัฐบาล


โรงเรียนเทพวิทยา

เดิมชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาล ตำบลลาดพร้าว "(เทพบำรุง)" เปิดเรียนที่บ้านของนายแช่ม ยศทัพ ริมคลองลาดพร้าว เป็นอาคารชั่วคราวทรงปั้นหยามุงจากกว้าง 7 วา ยาว 7 วา เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2477 มีนักเรียนทั้งหมด 42 คน ครู 2 คน มีนายย้วย เครือคล้ายเป็นครูใหญ่ และ นายบุญมี ฤทธิรงค์เป็นครูน้อย

พุทธศักราช 2481 หลวงเทพเสนา กำนันตำบลลาดพร้าวได้สร้างอาคารเรียนทรงปั้นหยา มีมุขกลางกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร มุงจาก ราคา 1,200 บาท ในที่ดินของตนเองริมคอสะพานคลองลาดพร้าว บ้านวังหิน และยกอาคารเรียนพร้อมที่ดิน 1 ไร่ ให้ทางราชการวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2481 เวลา 14.30 น. ได้ทำพิธีเปิดเรียน โรงเรียนบ้านวังหินเทพบำรุง โดยมีข้าหลวงประจำจังหวัดเป็นประธานพิธี


ตราโรงเรียน
โรงเรียนเทพวิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, ชั้นประถม, เขตลาดพร้าว, หาโรงเรียนให้ลูก, โรงเรียนเขตลาดพร้าว, โรงเรียนรัฐบาล

นักเรียน
อนุบาล 1 – ประถม 6


ปรัชญาของโรงเรียน
พลเมืองดี มีวินัย คิดไกล ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม


วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ คู่วิถีพุทรวิถีธรรม นำเทคโนโลยี เด่นดีทางวิชาการ สานสัมพันธ์ชุมชน ทุกคนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด ใช้ชีวิตวิถีไทย ใส่ใจดูแลสุขภาพ


คำขวัญของโรงเรียน
ความรู้ดี มีระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนเทพวิทยา
31 ถ.พหลโยธิน 32 (เสนานิคม1) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร


โทรศัพท์
02-5705084


แฟกซ์
02-5705136


เว็บไซต์
www.thepwittaya.ac.th


E-mail
thepwittaya2009@hotmail.com


แผนที่
โรงเรียนเทพวิทยา, หาโรงเรียนอนุบาล, ชั้นประถม, เขตลาดพร้าว, หาโรงเรียนให้ลูก, โรงเรียนเขตลาดพร้าว, โรงเรียนรัฐบาลบทความแนะนำ

เคล็ดลับเรียกพลังของแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกจนดึก และตื่นไปทำงานตอนเช้า
เมนูปลา อาหารเสริมบำรุงสมองเด็กวัย 6-12 เดือน
10 วิธี เบบี้หลับสบาย
ลูกชายอยากเป็นผู้หญิง

Facebook Comment