โรงเรียน ณ ดรุณเรียนคิด สนุกค้น หาตัวตน สู่โลกกว้าง เป็นคนดี มีความเป็นไทย

โรงเรียน ณ ดรุณ
เป็นโรงเรียนเอกชนซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ย่านสุขุมวิท ทองหล่อ โดยคุณ รพี โคเรชก้า ที่มีความตั้งใจอยากเปิดโรงเรียนไทย ที่มีแนวการเรียนการสอน ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆคิด อย่างสร้างสรรค์ รู้จักทำงานร่วมกัน และรู้จักการแก้ปัญหา พร้อมทั้งผสมผสานการทำ โปรเจค แบบ Reggio จากอิตาลี จากความสำเร็จของการศึกษาระดับอนุบาล คุณรพี ขยายโรงเรียน ณ ดรุณ ที่มีถึงชั้นประถมขึ้นย่านเหม่งจ๋าย บนเนื้อที่ 5 ไร่


ปัจจุบัน โรงเรียน ณ ดรุณ ยังคงดำเนินตามความคิดที่จะพัฒนาเด็กและ ยกระดับการศึกษาไทย โดยการผสมผสานเนื้อหาวิชาการตาม หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กับหลักสูตรจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนกสนานและมีประสิทธิภาพ ด้วยความมั่นใจว่า เด็กๆ จะก้าวออกจากรั้ว ณ ดรุณ ไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม


นอกจากนี้ ทางโรงเรียนเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถและความถนัดแตกต่างกัน ดังนั้นหน้าที่ของครูผู้สอน คือ ต้องเข้าใจนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำปรึกษา ตลอดจนติดตามเฝ้าสังเกตุ และพัฒนาศักยภาพของเด็กแต่ละคนให้เด่นชัดสูงสุด


เรามั่นใจในหลักสูตรที่อัดแน่นด้วยคุณภาพ กระบวนการสอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ตามแบบฉบับโรงเรียนไทยแนวใหม่ ที่มุ่งเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด ให้ลูกรักของคุณได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์และสุขใจ
หลักสูตร

ระดับอนุบาล

พลังแห่งความพร้อม
- จัดกิจกรรมตามพัฒนาการของเด็ก ไม่เร่งเรียน
- เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น Light Room
- ปลายทางในชั้นอนุบาล 3 เด็กสามารถอ่านเขียนได้

Reggio Project Approach

- เด็กๆได้เรียนรู้ผ่านโปรเจคที่เรานำวิธีการจากอิตาลีมาปรับใช้ ซึ่งเป็นวิธีการที่เน้นให้เด็ก เรียนรู้ตามความสนใจ เด็กๆจะฝึกการทำงานเป็นทีม รู้จักวิธีแก้ปัญหา และมีทักษะที่สำคัญในการแสวงหาความรู้ระดับประถม


เรียนคิดสนุกค้น…หาตัวตน

- มุ่งเน้นความเข้าใจและความคิดรวบยอด (Concept)
- ฝึกทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการใช้เครื่องมืออย่าง Mind Map, KWL Chart
- เปิดโอกาสให้เด็กแก้ปัญหา และรู้จักการทำงานเป็นทีม
- เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ให้เด็กได้ค้นหาตัวเอง

รู้คุณค่าไทย
- ตระหนักถึงคุณค่าภาษาแม่
- รู้ลึกถึงความงดงามของวัฒนธรรมและประเพณีไทย

ใส่ใจภาษาสากล
- เรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกวัน และเรียนวิชาคณิต วิทย์ และสังคม เป็นภาษาอังกฤษ


สถานที่ติดต่อ
518/22 ซ.สหการประมูล ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2957 5550-2/ 083-244-4033, 086-558-8168

โทรสาร 0 2957 5553


เว็บไซต์
http://www.nadaroon.ac.th
https://www.facebook.com/nadaroonคลิกอ่าน >> รีวิวโรงเรียน ณ ดรุณ จากผู้ปกครอง


บทความแนะนำ

ชุด ironman จิ๋ว ฝีมือพ่อ ส่งพลังเพื่อลูก
น่ารักเว่อร์! อาการดีใจแบบสุดๆ เมื่อเห็นพ่อกลับมาบ้าน
ผื่นคัน…อันตรายที่แฝงมาช่วงหน้าฝน
ฟักทองแกงบวดเบบี้ อาหารเสริมลูกน้อยวัย 6 - 9 เดือน

Facebook Comment