โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

กว่า 15 ปี ของโรงเรียนอนุบาลกรแก้ว ล้มลุกคลุกคลานมาไม่น้อย แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่กับการเป็นโรงเรียนแนวมอนเตสซอรี่อย่างไม่ย่อท้อ เพราะความมุ่งมั่นของผู้บริหารโรงเรียนอย่าง อาจารย์คำแก้ว ไกรสมพงษ์ "สิ่งที่ประทับใจในมอนเตสเซอรี่คือการที่เราเห็นเด็กเรียนอย่างมีความสุข" อาจารย์คำแก้ว ไกรสมพงษ์กล่าว

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้วเเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

กิจกรรมวัฒนธรรมไทย การค้าขายสมัยไทยโบราณ
 

หลักสูตรและกิจกรรม

เป็นหลักสูตรที่มาจากการนำหลักการ แนวคิด ทฤษฎีของมอนเตสซอรี่ มาปรับและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมไทย โดยให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ให้อิสระผู้เรียน ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระภาพในการคิดและตัดสินใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า และการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดความสนใจของผู้เรียนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสได้สะสมการเรียนรู้นั้น ประสบการณ์ ความจำ และความเข้าใจ จนในที่สุดสามารถนำออกมาใช้ในแบบของความคิดได้เองและแก้ปัญหาได้เองอย่างสร้างสรรค์ภายใต้กรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม โดยการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมประสบการณ์ที่หลายหลายให้แก่ผู้เรียน

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

ศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมผลไม้สร้างสรรค์
 

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว
เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

กิจกรรมประกอบอาหาร
 

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

กิจกรรมกลางเเจ้ง
 

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

กิจกรรมว่ายน้ำ
 

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

กิจกรรมบำเพ็ญตน
 

กิจกรรมมอนเตสซอรี่

ในห้องเรียนกิจกรรมมอนเตสซอรี่ มีกิจกรรมหลักอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มประสบการณ์ชีวิต กลุ่มประสาทสัมผัส และกลุ่มวิชาการ

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมขีดชอล์ค
 

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

กิจกรรมพืชสวนครัว


กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มประสบการณ์ชีวิต

มีวัตถุประสงค์ในการฝึกเด็กให้มีระเบียบวินัย มีสมาธิ เป็นตัวของตัวเอง สามารถตัดสินใจได้เอง เรียนรู้กระบวนการในการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก และกล้ามเนื้อมือ ฝึกตา-มือ ประสานสัมพันธ์ เป็นการปูพื้นฐานในการเรียนต่อไป

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว
เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

ค่ายทหารกรเเก้ว
 

กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มประสาทสัมผัส

มีวัตถุประสงค์ในการฝึกประสาทสัมผัส อุปกรณ์ต่างๆ ในกลุ่มนี้จะช่วยนำทางให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม เด็กจะได้สำรวจเพื่อค้นหา และทำความเข้าใจกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นเส้นทางสู่การเรียนรู้โลกภายนอก ทำให้สามารถมองเห็นได้กว้างและไกลด้วยความเข้าใจยิ่งขึ้น

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

กิจกรรมภาษาอังกฤษ
 

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

กิจกรรมดนตรี
 

กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มวิชาการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นความรู้ให้กับเด็กเกี่ยวกับจำนวน ตัวเลข การอ่าน และการเขียน โดยเด็กจะได้เรียนรู้ผ่านกระกวนการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนจากรูปธรรมสู่นามธรรม โดยใช้อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่เป็นสื่อ


ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนกรแก้ว

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, โรงเรียนอนุบาลกรเเก้ว, อนุบาลกรแก้ว

ระดับที่เปิดสอน

เนิร์สเซอรี่-อนุบาล


จำนวนนักเรียนที่เปิดรับต่อปี

 • รับจำนวนจำกัด โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของบุคลากร

 • จำนวนนักเรียนต่อครู 1 คน

 • เด็กเล็ก 3-5 คน เด็กอนุบาล 8-10 คน


เกณฑ์การพิจารณารับนักเรียน

 • มีหลักฐานเอกสารตามที่โรงเรียนกำหนด

 • อายุระหว่าง 1-6 ปี

 • รับนักเรียนหญิง - ชาย

 • รับเฉพาะนักเรียนไป - กลับ

 • ผู้ปกครองเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน

 • ผู้ปกครองพร้อมให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาเด็กไปในแนวทางเดียวกัน


การสมัครเรียน

 1. ขอเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในวันพุธเพื่อทำความเข้าใจกับระบบการสอนของโรงเรียน

 2. ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับปรัชญาและหลักการของโรงเรียนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น

 3. กรอกใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารประกอบการสมัคร

 4. ทางโรงเรียนนัดวันเพื่อให้นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าเรียนมาประเมินความพร้อม

 5. รอการพิจารณา


ค่าเล่าเรียน

เดือนละ 13,500 บาท


รายการที่รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน

อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง


รายการค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ประกันอุบัติเหตุ ภาษาอังกฤษ ว่ายน้ำ นาฏศิลป์ ศิลปะ ภาษาจีน เตรียมความพร้อม


สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

ลักษณะตัวอาคารเป็นบ้านกึ่งโรงเรียน มีเนื้อที่กว้างขวาง ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น อากาศปลอดโปร่งสะอาด ปลอดภัย มีศาลาเรือนไทย สนามเด็กเล่น ลานจักรยาน สระว่ายน้ำ แปลงปลูกพืชผักสวนครัว มีการเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน โดยนักเรียนจะเดินไปตามกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดไว้


โรงเรียนอนุบาลกรแก้ว

สถานที่ตั้ง : 124 ถนนระนอง1 แขวงถนนนครไชศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรติดต่อ : 02-241-1516
แฟกซ์ : 02-668-4327
email : kornkaewms@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.kornkaew.ac.th
Facebook : www.facebook.com/KornkaewMontessoriSchool
 

บทความแนะนำ

อันตราย! ทำดีท็อกซ์ถึงตาย ทำเกิน 3 ครั้ง ระบบขับถ่ายรวน-เสี่ยงอันตราย
ทำอย่างไรเมื่อลูกไม่ยอมนอนกลางวัน
ปกป้องเด็กจากมนุษย์มหาภัย
ไม่รู้ไม่ได้แล้ว! โรคฮีโมฟีเลีย อันตรายกว่าที่คิด

Facebook Comment