โรงเรียนแสงโสม สัมมากร สร้างลูกน้อยแจ่มใส ได้ความรู้เต็มเปี่ยม

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาลแสงโสม, โรงเรียนแสงโสม, โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

เมื่อถึงเวลาที่ลูกน้อยจะต้องเข้าโรงเรียน เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนต้องมองหาโรงเรียนที่ดีที่สุดให้ลูก และหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอด คือ โรงเรียนแสงโสม สัมมากร ด้วยมาตรฐานและการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไม่หยุดยั้ง จึงส่งผลให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ และเติบโตมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพมาโดยตลอด เราจึงไม่รอช้าที่จะได้พูดคุยกับ อาจารย์เขมวดี วิเศษศิริ ผู้บริหารโรงเรียนแสงโสม สัมมากร ถึงการรักษามาตรฐานของโรงเรียนได้อย่างยาวนาน พร้อมพาชมโรงเรียนและความสดใสร่าเริงของเด็กๆ ด้วยค่ะ  

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาลแสงโสม, โรงเรียนแสงโสม, โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

วิชาการเด่น กิจกรรมดี เด็กๆ สดใสร่าเริง

เราอยากให้เด็กๆ ทุกคนที่มาเรียน นอกจากจะได้วิชาความรู้แล้ว เด็กๆ จะต้องร่าเริงสดใสด้วย เช่นเดียวกับปรัชญาของโรงเรียนที่บอกไว้ว่า “ลูกน้อยแจ่มใส ได้วิชา” ดังนั้นการเรียนการสอนของโรงเรียนจึงมีการแบ่งการเรียนและการเล่นให้เหมาะสม เพราะการเล่นคือการเปิดสมองให้เด็กๆ มีความพร้อมที่จะเรียนหนังสือค่ะ

โดยในแต่ละวันจะมีการแบ่งตารางสอนอย่างเหมาะสม นอกจากเรียนวิชาการแล้ว เด็กๆ จะได้เรียนวิชาที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ด้วย เช่น ศิลปะ พลศึกษา นาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล มีการแบ่งเป็นช่วงๆ สลับกับเรียนวิชาการ ซึ่งการแบ่งตารางสอนแบบนี้ ไม่ใช่เรียนวิชาการอย่างเดียวตลอดทั้งวัน จะทำให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ค่ะ  

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาลแสงโสม, โรงเรียนแสงโสม, โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

ไม่หยุดที่จะพัฒนา เพื่อมาตรฐานที่ดีของโรงเรียน 

โรงเรียนแสงโสมสัมมากรของเรา มีการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรงเรียนมีมาตรฐานที่ดี และเป็นที่ไว้วางใจของคุณพ่อคุณแม่เสมอ ซึ่งการที่จะทำให้มาตรฐานยังคงอยู่ได้อย่างแรกเลยคือ ต้องมีหลักสูตรการเรียนที่ดี ซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดทำหลักสูตรเอง โดย อาจารย์แสงโสม ริ้วตระกูล ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเด็กๆ ทุกคนจะได้เรียนหลักสูตรครบตามกระทรวงศึกษา และเราก็มีเสริมหลักสูตรต่างๆ จากต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา เข้ามาด้วยค่ะ

ที่ผ่านมา อ.แสงโสม เป็นคนคัดเลือกหลักสูตรเองทั้งหมด และให้คุณครูแต่ละวิชาลงรายละเอียดของหลักสูตรก่อนนำไปสอนจริง หลังจากนั้นจะมีการประเมินผล โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี อย่างคะแนน O-net ถือว่าอยู่ในระดับสูงมาโดยตลอด ซึ่งผลสัมฤทธิ์นี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าหลักสูตรของโรงเรียนเราไปในทิศทางที่ดีค่ะ

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาลแสงโสม, โรงเรียนแสงโสม, โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

เปิดหลักสูตร Intensive English Program เสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แน่น

ไม่เพียงแค่โรงเรียนจะใช้หลักสูตรการสอนแบบ Mini English Program แต่ด้วยโรงเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ ที่จะทำให้เด็กๆ มีโอกาสและสามารถนำไปต่อยอดกับการเรียนและการทำงานในอนาคตได้ จึงเปิดหลักสูตร Intensive English Program ขึ้นค่ะ และตอนนี้เราเปิดรับตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้ว ซึ่งโปรแกรมนี้จะมีความโดดเด่นตรงที่ คุณครูประจำชั้นจะเป็นชาวต่างชาติ เพราะจะทำให้เด็กๆ อยู่ใกล้ชิดกับคุณครูที่เป็นเจ้าของภาษา มีความเข้าใจได้เยอะ คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากกว่าปกติ โดยคุณครูต่างชาติจะสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเด็กๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษประมาณ 20 คาบต่อสัปดาห์ และสำหรับหลักสูตรนี้จำนวนเด็กก็จะน้อย เพื่อให้คุณครูได้ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงด้วยค่ะ 

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาลแสงโสม, โรงเรียนแสงโสม, โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

เพิ่ม Skill ให้เด็กๆ ด้วยการเรียนแบบ STEM

เพื่อให้เด็กๆ มีทักษะติดตัวที่จะนำไปใช้ต่อยอดกับการเรียนในอนาคตได้อย่างดี เราจึงมีการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยใช้การเรียนการสอนแบบ STEM ย่อมาจาก S = Science, T = Technology, E = Engineering และ M = Mathematics โดยเราจะใช้การเรียนการสอนนี้ในวิชาวิทยาศาสตร์ แล้วให้เด็กๆ แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 2-3 คน และให้เลือกหัวข้อที่อยากเรียนหรือสนใจเองค่ะ

ซึ่งการเรียนแบบนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้และค้นหาข้อมูลผ่านเทคโนโลยี เพราะทางโรงเรียนจะมีโน๊ตบุ๊คให้ไปหาข้อมูลกันเอง เด็กๆ ก็ต้องไปหาข้อมูลเองว่าหัวข้อที่ครูให้ รายละเอียดควรจะเป็นอย่างไร เขาสนใจด้านไหน และมานำเสนอในห้องเรียน เช่น คุณครูให้หัวข้อเรื่องพลังงาน เด็กบางคนอาจจะสนใจพลังงานลม บางคนสนใจพลังงานจากน้ำ หรือบางคนสนใจพลังงานจากขยะ แต่ละกลุ่มก็จะช่วยกันค้นหาข้อมูลของแหล่งพลังงานนั้น ประโยชน์จากการใช้พลังงานนั้น หรือค้นหาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุด และนำข้อมูลที่ได้มาทำ Presentation เพื่อนำเสนอให้คุณครูและเพื่อนๆ ในห้องในสัปดาห์ต่อไป ซึ่งการเรียนแบบนี้ทำให้เด็กมีความรอบรู้มากขึ้น และเป็นการฝึกทักษะต่างๆ ของเด็กได้อย่างดีเลยค่ะ เด็กๆ จะคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยี และสามารถเรียนรู้การทำ presentation ซึ่งเป็นพื้นฐานที่เขาจะได้นำไปใช้ในอนาคตได้ค่ะ

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาลแสงโสม, โรงเรียนแสงโสม, โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

เสริมสร้างการเรียนรู้ ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน

โรงเรียนของเรายังมีกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วย เพราะเราไม่จำกัดว่าการเรียนจะต้องอยู่ในห้องเท่านั้น อย่างวิชาวิทยาศาสตร์ เราก็จะมีการพาเด็กๆ ออกมาสำรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยในบริเวณโรงเรียนจะมีแปลงผักสวนครัว มีบ่อน้ำ ต้นไม้ ให้เด็กๆ เข้าไปเรียนรู้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เด็กๆ เรียน เช่น ถ้าเขาเรียนเรื่องพืช เราก็จะพาไปดูว่ามีพืชชนิดไหนบ้าง พืชชนิดไหนเป็นใบเลี้ยงคู่ หรือใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น เด็กๆ ก็จะได้ไปสำรวจธรรมชาติแล้วกลับมาบอกว่าเป็นอย่างไร บางทีก็ให้ไปถ่ายรูปแล้วเอามาขึ้นจอโปรเจคเตอร์ เพื่อพูดคุยกันในห้องเรียน ว่าแต่ละคนไปเห็นอะไรมาบ้าง เด็กๆ ก็จะสนุกและเข้าใจได้ง่ายด้วยค่ะ

นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรม “Sangsom Talent Show” เป็นกิจกรรมที่เปิดให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถ ใครมีความสามารถอะไรก็มาลงชื่อกับคุณครู โดยเราจะจัดวัน และมีเวทีให้ทุกคนได้แสดงออก ซึ่งเด็กทุกคนมีความสามารถแตกต่างกัน ใครความสามารถทางด้านดนตรี หรือชอบเต้นก็ขึ้นมาโชว์ หรือมีความสามารถด้านกีฬา เช่น เดาะลูกบอล เล่นโรลเลอร์เบรด ก็สามารถขึ้นมาโชว์บนเวทีให้เพื่อนๆ ดู ซึ่งการแสดงออกแบบนี้เป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆ เห็นว่าถ้าเรามีความสามารถอะไรก็มาโชว์ให้เพื่อนๆ ดูได้เลย ทำให้เด็กๆ กล้าแสดงออก มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำมากเลยค่ะ

เเนะนำโรงเรียน, โรงเรียน, โรงเรียนอนุบาล, อนุบาลแสงโสม, โรงเรียนแสงโสม, โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

เปิดประสบการณ์ด้านภาษากับชาวต่างชาติ

นอกจากนี้เป็นประจำทุกปีจะมีนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียวร่วมกับโอซาก้า มาประเทศไทยและมาเยี่ยมโรงเรียนแสงโสมทุกปี ซึ่งประโยชน์ที่นักเรียนได้รับคือ เด็กๆ จะได้สัมผัสกับคนต่างชาติ และนักศึกษาที่มาก็ยังเป็นวัยรุ่น เขาก็สนุกกับนักเรียนของเรามาก แต่ละครั้งที่มาก็จะมากันหลายคน และมีการแบ่งกลุ่มกระจายเข้าไปในห้องเรียนของเราทุกวิชา และเข้าไปอยู่กับนักเรียน รับประทานอาหารด้วยกัน ทำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งเป็นผลดีมากๆ เหมือนเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้กัน

ทุกครั้งที่นักศึกษามาพวกเขาก็จะแนะนำวัฒนธรรม การละเล่น ให้เด็กๆ ของเราได้รู้ และเขาชอบเด็กๆ ที่โรงเรียนเรามาก พวกเขารู้สึกประทับใจที่เห็นเด็กๆ กล้าแสดงออก มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว สามารถพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ดี ก็ถือว่าได้เรียนรู้กันทั้งสองฝ่าย นักศึกษาที่มาก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเรา ส่วนเด็กๆ ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่น ที่สำคัญเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ กล้าใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติมากขึ้นด้วยค่ะ     
 
ด้วยการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้เด็กๆ มีการเรียนดี อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงเสริมสร้างทักษะความสามารถของตัวเองได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้โรงเรียนแสงโสมสัมมากร ได้รับความไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่เสมอมาค่ะ
 

บทความแนะนำ

หนังสั้นฝีมือคุณพ่อ ถ่ายลูกสาวตั้งแต่เบบี๋จนอายุ 16
8 ข้อควรรู้เรื่อง.. ครรภ์เป็นพิษ
เด็กเล็กก็มีรังแคได้นะ
สร้างนิสัยการนอนให้ลูกวัยแรกเกิด – 6 ปี

Facebook Comment