ทำความรู้จักการเรียนสองภาษา แบบฉบับโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา


โรงเรียนสองภาษา, แนะนำโรงเรียนสองภาษา, หาโรงเรียนอนุบาล, ชั้นเตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาล, ชั้นประถม, การเลือกโรงเรียน, เลือกโรงเรียนให้ลูก, เลือกโรงเรียนอนุบาล, เทคนิคเลือกโรงเรียน,โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา,โรงเรียนนวพัฒน์,โรงเรียนย่านประชาชื่น,ย่านประชาชื่น,โรงเรียนเอกชน,โรงเรียนอนุบาล

หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า "โรงเรียนสองภาษา"และมักมีคำถามตามมาเสมอว่าควรให้ลูกเรียนโรงเรียนสองภาษาดีหรือไม่ พัฒนาการการเรียนรู้ของลูกจะเป็นอย่างไร ถ้าแค่ให้ลูกไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอย่างเดียวดีกว่าหรือไม่ วันนี้เราได้นำบทสัมภาษณ์พิเศษ จากผู้บริหารโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา คุณพิตรา อิศดุลย์ ( MA.in Educational Management , University of Birmingham, UK) ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งนี้ มาพูดถึงการเรียนการสอนและแนวคิดการบริหารโรงเรียนสองภาษามาฝากค่ะ


โรงเรียนสองภาษา, แนะนำโรงเรียนสองภาษา, หาโรงเรียนอนุบาล, ชั้นเตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาล, ชั้นประถม, การเลือกโรงเรียน, เลือกโรงเรียนให้ลูก, เลือกโรงเรียนอนุบาล, เทคนิคเลือกโรงเรียน,โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา,โรงเรียนนวพัฒน์,โรงเรียนย่านประชาชื่น,ย่านประชาชื่น,โรงเรียนเอกชน,โรงเรียนอนุบาล,ผู้บริหารโรงเรียน,

Q : ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ AEC ซึ่งโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา เป็นโรงเรียนสองภาษา ทางโรงเรียนได้มีการเตรียมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างไรบ้างคะ

A : ปี 2556 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนนวพัฒน์ได้มีการเริ่มต้นก่อนว่า เด็กนักเรียนจะต้องเรียนรู้ว่า AEC คืออะไร? ต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมว่าเป็นอย่างไร?
เรียนรู้ถึงวัตถุประสงค์ว่าเรามีเพื่ออะไร ประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งใน AEC เราสามารถทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้บ้าง เบื้องต้นเราต้องให้เด็กเข้าใจและ
ได้เรียนรู้ถึงตรงนี้ก่อน พอนักเรียนมีความเข้าใจแล้ว การเรียนการสอนเราจึงใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปด้วยค่ะQ : ในปัจจุบันโรงเรียนสองภาษาได้เกิดขึ้นมากมาย ทางโรงเรียนนวพัฒน์ มีแนวคิดการบริหารอย่างไร เพื่อกระตุ้นการศึกษาไทยอย่างไรบ้าง

A : สิ่งที่เราพยายามสื่อให้กับผู้ปกครองในเวลานี้ คือคุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่เท่าที่ทราบตอนนี้ มักให้ลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติกันซะส่วนใหญ่

ซึ่งปัญหาสำหรับการเรียนที่โรงเรียนนานาชาติคือ ในเรื่องการเรียน
การสอนแบบไทยวัฒนธรรมไทยที่เด็กจะขาดในส่วนนี้ไป หรือแม้กระทั่ง
วิชาการไทย โดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนของเด็กในช่วงมัธยมศึกษา มักจะมีปัญหาเวลาที่เด็กจะไปทดสอบเพื่อต่อชั้นมัธยม ในเรื่องของความเข้าใจภาษาไทย สิ่งที่โรงเรียนนวพัฒน์สอนคือภาษาแบบธรรมชาติ เป็นการผสมผสานระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย วิชาหลักสูตรของไทยกับหลักสูตรของต่างประเทศเข้าด้วยกัน อันนี้คือสิ่งที่โรงเรียนพยายามทำ เพราะฉะนั้นเด็กจะมีความเข้าใจทั้งสองแบบ และจะสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ อย่างที่เจ้าของภาษาใช้ ยกตัวอย่างเช่น เด็กประถมในโรงเรียนนวพัฒน์ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราใช้การจำคำศัพท์เป็นคำๆ แต่เราจะใช้การผสมคำ ใช้ความเข้าใจโดยคุณครูต่างชาติที่จบมาทางด้านนี้โดยตรง ดังนั้นคุณครูจะเข้าใจหลักสูตรของต่างประเทศได้ดี และนำมาประยุกต์ใช้กับนักเรียน ทำให้เวลาที่นักเรียนอ่านคำศัพท์ต่างๆ โดยสามารถอ่านได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้การจำเป็นคำๆ อีกต่อไปโรงเรียนสองภาษา, แนะนำโรงเรียนสองภาษา, หาโรงเรียนอนุบาล, ชั้นเตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาล, ชั้นประถม, การเลือกโรงเรียน, เลือกโรงเรียนให้ลูก, เลือกโรงเรียนอนุบาล, เทคนิคเลือกโรงเรียน,โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา,โรงเรียนนวพัฒน์,โรงเรียนย่านประชาชื่น,ย่านประชาชื่น,โรงเรียนเอกชน,โรงเรียนอนุบาลQ : ทราบมาว่านอกจากคุณครู นักเรียน ที่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษแล้ว ทางโรงเรียนได้มีการให้พี่เลี้ยงและแม่บ้านภายในโรงเรียน ใช้ภาษาอังกฤษด้วยหรือคะ


A : คุณพิตราได้บอกกับเราว่า ทางโรงเรียนอยากให้ทั้งพี่เลี้ยงและแม่บ้านภายในโรงเรียนมีการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารได้ทั้งคุณครูชาวต่างชาติและนักเรียน อย่างน้อยเป็นคำพื้นฐานที่เข้าใจง่าย โดยในปีนี้ทางโรงเรียนตั้งใจเปิดอบรมให้พี่เลี้ยงและแม่บ้านเข้าใจว่าทำไมต้องใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งทุกวันนี้พี่เลี้ยงและแม่บ้านได้สื่อสารกับคุณครูชาวต่างชาติบ้างอยู่แล้ว แต่เปลี่ยนมาเป็นสื่อสารกับนักเรียนให้มากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกในเรื่องการใช้และการฟังภาษาอังกฤษซึ่งกันและกันมากขึ้น
โรงเรียนสองภาษา, แนะนำโรงเรียนสองภาษา, หาโรงเรียนอนุบาล, ชั้นเตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาล, ชั้นประถม, การเลือกโรงเรียน, เลือกโรงเรียนให้ลูก, เลือกโรงเรียนอนุบาล, เทคนิคเลือกโรงเรียน,โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา,โรงเรียนนวพัฒน์,โรงเรียนย่านประชาชื่น,ย่านประชาชื่น,โรงเรียนเอกชน,โรงเรียนอนุบาล


Q : จุดเด่นของโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาคืออะไรคะ

A : จุดเด่นที่เราอยากบอกกับผู้ปกครองคือ เราเน้นเรื่องด้านภาษา สิ่งที่เข้ามาในโรงเรียนนี้แล้วเด็กจะได้ คือนักเรียนจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งจำคำศัพท์อันนี้คือจุดเด่นของโรงเรียน ซึ่งคล้ายๆ กับโรงเรียนนานาชาติแต่ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนในราคาที่สูง ทั้งยังได้ภาษาและวัฒนธรรมแบบไทยอีกด้วย
Q : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูต่างชาติกับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างคะ


A : ด้วยความโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เดิมทีสถานที่ตั้งของโรงเรียนที่เก่าอยู่บริเวณบางโพ ซึ่งตอนนั้นเรามีนักเรียนประมาณ 400 – 500 คน

ปัจจุบันเราได้ย้ายมาอยู่ที่ประชาชื่น ประมาณปีที่ผ่านมา ด้วยสถานที่ยังใหม่และอาจทำให้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ดังนั้นลักษณะการเรียนและการดูแลระหว่างคุณครูกับนักเรียนทำให้เราดูแลได้อย่างใกล้ชิด เราจึงรับนักเรียนไม่เกิน 20 คนต่อหนึ่งห้อง และในห้องเรียนจะมีคุณครู 1 คน พร้อมพี่เลี้ยงอีก 1 คน ทำให้ดูแลได้ทั่วถึง

คุณครูจะสามารถรู้ได้ว่าเด็กคนนี้มีจุดอ่อนเรื่องอะไร เช่น ภาษา กระบวนการทางด้านความคิด ทางด้านสังคม หรือเด็กคนนี้ต้องการพัฒนาทางด้านไหน เพราะคุณครูที่นี่จะดูแลนักเรียนเหมือนเป็นครอบครัวของตนเอง ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณครูกับนักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมา

โรงเรียนสองภาษา, แนะนำโรงเรียนสองภาษา, หาโรงเรียนอนุบาล, ชั้นเตรียมอนุบาล, ชั้นอนุบาล, ชั้นประถม, การเลือกโรงเรียน, เลือกโรงเรียนให้ลูก, เลือกโรงเรียนอนุบาล, เทคนิคเลือกโรงเรียน,โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา,โรงเรียนนวพัฒน์,โรงเรียนย่านประชาชื่น,ย่านประชาชื่น,โรงเรียนเอกชน,โรงเรียนอนุบาล

Q : หลังจากที่โรงเรียนได้ย้ายมาบริเวณประชาชื่นได้ประมาณ 1 ปีแล้ว ตอนนี้ทางโรงเรียนมีแผนการพัฒนาโรงเรียนหรือมีสิ่งใดที่จะมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่อย่างไรคะ

A : ตอนนี้โรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์ พัฒนาภาษาและ Motor Skill ในเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวไปพร้อมๆ กับการพัฒนาภาษาอังกฤษ เรียกว่า Nawaphat House : Language And Motor Skill Development โดยเชื่อว่า พัฒนาการที่ดีเกิดจากการมีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีค่ะ โดยลักษณะของศูนย์จะมุ่งเน้นจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางร่างกายพร้อมๆกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบธรรมชาติ การเรียนการสอนจะเน้นกิจกรรมสนุกสนานที่นักเรียนได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาร่างกายในส่วนต่างๆด้วย

ซึ่งการสอนนั้นจะใช้ครูชาวต่างชาติเป็นผู้สอน เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมกับการทำกิจกรรม ศูนย์ของเรานี้จะเปิดในช่วงวันเสาร์ค่ะ สำหรับผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบ intensive และไม่ทำให้นักเรียนเครียดค่ะ

ทำความรู้จักโรงเรียนนวพัฒน์วิทยาให้มากขึ้น ทั้งหลักสูตรการเรียน สภาพแวดล้อม แผนที่โรงเรียน คลิ๊กเลย

บทความแนะนำ

เปิดแล้ว “สวนน้ำรามายณะ” ใกล้กรุงเทพ ใหญ่ที่สุดในไทย
พัฒนาการลูกฝึกได้ ด้วย 4 กิจวัตรประจำวันที่บ้าน
ภูมิต้านทาน ปราการ ‘สุขภาพ’ เด็กวัย 1-3 ปี
อย่าอุ้มลูกมากไปเดี๋ยวเด็กจะติดมือ! คำพูดนี้มันจริงไหม

Facebook Comment