เด็กไทยต้องมีหนังสือเรียน องค์การค้าฯ ยันจะส่งมอบให้ทัน พ.ค. นี้


ได้ยินข่าวเรื่ององค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) มีปัญหาเรื่องการจัดพิมพ์แบบเรียนใหม่ ทำให้แบบเรียนไม่พอต่อจำนวนเด็กนักเรียน ซึ่งคาดว่าอาจจะไม่ทันเปิดเทอมภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นี้

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในฐานะผู้อำนวยการองค์การค้าของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การค้าฯ กำลังดำเนินการหาสำนักพิมพ์เข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ และการดำเนินการเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 ของกระทรวงการคลัง  ข้อ 9  ที่ระบุว่า กรณีหน่วยงานรัฐมีโรงพิมพ์ของตัวเองแต่มีงานพิมพ์จำนวนมากเกินขีดความสามารถก็สามารถให้หน่วยงานรัฐจัดจ้างหน่วยงานนอกให้จัดพิมพ์ในส่วนที่เกินได้ ซึ่งบอร์ดองค์การค้าฯ ได้พิจารณาขั้นตอนการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือน พ.ค.

"เรายอมรับว่าการจัดส่งหนังสือเรียนอาจจะเกิดความล่าช้า แต่อย่างไรก็ตามองค์การค้าฯ จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.อย่างแน่นอน ซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่เสร็จสิ้นก่อนเปิดเทอม แต่เราก็ยอมรับเนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆ” ผอ.องค์การค้าฯ กล่าว


ที่มา : www.dailynews.co.th

บทความแนะนำ

ระวัง! ไข้หวัด 2009 (H1N1) ระบาด
ระวัง 5 โรคยอดฮิต ติดเชื้อในเด็ก
การทำหมันหญิง
ลูกควรถนัดซ้ายหรือถนัดขวาดี

Facebook Comment