เด็ก 3 ขวบยังไม่ต้องเข้าโรงเรียน สพฐ. งดรับเด็กอนุบาลหนึ่ง เริ่มปีการศึกษา 2562


นับเป็นข่าวดีเลยทีเดียว สำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่พร้อมไปโรงเรียนหรือยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คุณพ่อคุณแม่มีเวลาอยู่กับเจ้าตัวเล็กอีก 1 ปี ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่เราจะฝึกทักษะการเข้าสังคม ทักษะการช่วยเหลือตนเองให้ได้ดี ก่อนที่เขาจะไปโรงเรียน 

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมหารือนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมในส่วนของชั้นอนุบาล
โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนั้น การรับเด็กเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 หรือ เด็กอายุ 3 ขวบขอให้เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) การรับนักเรียนสังกัด สพฐ. จะรับเด็กชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปี และเด็กชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปี เข้าเรียนเป็นหลัก

ยกเว้นในพื้นที่ที่ไม่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ อปท. และ สช. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทำเรื่องเสนอผ่านคณะกรรมการศึกษาธิการ (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแจ้งให้ สพฐ. รับทราบ จากเดิมที่ต้องเสนอมาให้ สพฐ. พิจารณา

ทั้งนี้ สพฐ. จะทำหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกันนี้จะประสานไปยังสำนักงานปลัด ศธ. แจ้งไปยัง กศจ. เพื่อรับทราบและทำหน้าที่แทน สพฐ. ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เพื่อย้ำนโยบายให้ชัดเจน หากมีโรงเรียนใดฝ่าฝืน เปิดรับเด็กอนุบาล 1 เข้าเรียน ทั้งที่ในพื้นที่มีโรงเรียนสังกัด อปท. และ สช. เข้าเรียน โดยไม่มีเหตุผล และไม่ได้รับความเห็นชอบจาก กศจ. ถือว่าขัดนโยบายของผู้บังคับบัญชา ก็อาจจะต้องพิจารณาเชิงบริหารต่อไป

ดร.บุญรักษ์ กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวไม่ถือว่าขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  เพราะรัฐธรรมนูญฯ กำหนดว่าให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งก็รวมถึง อปท. และ สช.ซึ่งกรณีนี้ถ้าพื้นที่ใดไม่มีโรงเรียนของ อปท. และ สช. จัดการศึกษา สพฐ. ก็จะรับเข้าเรียนได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนปฏิทินการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 โดยเฉพาะระดับอนุบาลที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง โรงเรียนสามารถดำเนินการตามเดิมเพียงแต่จะเป็นการรับระดับอนุบาล 2
 
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นอนุบาลเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม
จับสลาก ประกาศ และรายงานตัววันที่ 9 มีนาคม
มอบตัววันที่ 16 มีนาคม
 
โดยการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา อายุ 3-5 ปี ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้รับเข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกพื้นที่บริการได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินที่รับได้ให้ใช้วิธีจับสลาก
 

บทความแนะนำ

เรียนพิเศษแบบไหน ลูกไม่เครียด
เรื่องสำคัญต้องดูแล เมื่อตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก
ลูกชอบเล่นอวัยวะเพศ
เมื่อลูกน้อยกลายเป็นเด็กอาละวาด กระทืบเท้า รับมืออย่างไรดี???

Facebook Comment