วิธีสังเกตลูกเก่งภาษา

วัยเรียน, ภาษา, อ่านหนังสือ, เก่งภาษา, เรียนภาษา, พัฒนาการเด็ก


ทักษะด้านภาษาเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันมาก นอกจากภาษาสากลที่ทั่วโลกใช้อย่างภาษาอังกฤษ ปัจจุบันภาษาจีนก็เป็นอีกภาษาที่สำคัญไม่ยิ่ง ใครที่มีทักษะภาษาที่ดีย่อมมีโอกาสในด้านต่างๆ มากขึ้นตามไปด้วย


การเรียนภาษาเป็นอีกหนึ่งทักษะทางการเรียนที่ลูกควรจะเรียนรู้ไว้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อ และการใช้ทำงานในอนาคต พ่อแม่มีวิธีสังเกตว่าลูกเรามีแววความเก่งด้านภาษาได้ด้วยตัวเอง โดยสังเกตจากสิ่งต่อไปนี้

 • พูดได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
 • ชอบท่องและจดจำศัพท์ บทนิพนธ์ โคลง กลอนต่างๆ
 • สนใจอ่านทุกอยางที่ผ่านพบ เช่น ป้ายชื่อ หรือป้ายข้อความต่างๆ
 • มีความสนใจที่จะเขียนหนังสือก่อนเด็กวัยเดียวกัน
 • ชอบเล่านิทาน
 • ชอบอ่านหนังสือ
 • ชอบจดบันทึก
 • เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาทุกครั้งที่มีโอกาส
 • ชอบมีหนังสือติดตัว
 • ชอบเขียนเรื่องแต่งเรื่องราวต่างๆ เช่น นิทาน โคลง กลอน สารคดี
 • อ่านหนังสือได้เองก่อนเด็กวัยเดียวกัน
 • รู้และจำคำศัพท์ ชื่อของสิ่งต่างๆ บทประพันธ์ โคลง กลอน หรือเรื่องราวต่างๆ ได้เร็ว และมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
 • พูดหรือเขียนได้ดี รู้จักใช้คำที่เหมาะสมเรียบเรียงเป็นภาษาที่สละสลวยงดงาม
 • สามารถพูดหรือเขียนแสดงความคิด ความต้องการหรือความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นเข้า ใจได้อย่างชัดเจน
 • สามารถอธิบายหรือบรรยายความหมายของสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจนโดยใช้ถ้อยคำที่ รัดกุมและเหมาะสม
 • เข้าใจเรื่องที่อ่านหรือฟังได้อย่างรวดเร็วและแจ่มแจ้ง
 • สามารถเข้าใจความหมายลึกซึ้งที่แฝงอยู่ในเรื่องที่อ่านหรือฟังได้
 • รู้จักใช้คำเปรียบเทียบเพื่ออธิบายให้เข้าใจความหมายได้แจ่มชัด
 • มีความสามารถในการเล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนาน ชวนติดตาม
 • สามารถเรียนภาษาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • สามารถวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์จากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้
 • สามารถแสดงแนวความคิดใหม่ๆ จากเรื่องที่อ่านหรือฟังได้
 • ใช้ภาษาที่ทำให้เกิดจินตนาการได้อย่างแจ่มชัดและมีสีสัน
 • ใช้คำบรรยายให้เห็นความงามและแสดงถึงอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนได้
 • ใช้ภาษาที่สละสลวย ลึกซึ้ง งดงามและก้าวหน้าเกินวัย
 • สามารถเขียนหรือแต่งเรื่องราวจากความคิดของตนหรือจากการเชื่อมโยงสิ่งที่ อ่าน หรือ ฟังมาได้อย่างสร้างสรรค์ สลับซับซ้อน พิสดารและเต็มไปด้วยจินตนาการ
 • ประสบความสำเร็จในการพูดที่มีแบบแผน เช่น การโต้วาที กลอนสด พูดชักชวน
 • สนใจและชอบศึกษาที่มาของคำศัพท์ต่างๆ
 • ชอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาษาที่ตนเองใช้หรือภาษาที่ได้ผ่านพบ เช่น ภาษาในสื่อมวลชน
 • ชอบเล่นเกมหรือทำกิจกรรมทางภาษา เช่น ปริศนาอักษรไขว้
 • ชอบสร้างศัพท์หรือสำนวนแปลกๆ ขึ้นใช้เอง


ทักษะภาษา สร้างโอกาสการทำงานในอนาคต 

งานขาย
ไม่ว่าจะเป็น Sales AE หรือพนักงานประจำร้าน ถ้ามีทักษะภาษาต่างประเทศจะได้รับเงินเดือนสูงถึง 40,000-60,000 บาท 

งานเขียน
งานนักเขียน งานนักแปล คอลัมนิสต์ นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เขียนบทภาพยนต์ เขียนบทละคร ฯลฯ

งานบริการ
งานล่าม มัคคุเทศก์ งานบริการในโรงแรม สปา พนักงานบริการบนสายการบิน (แอร์โฮสเตส,สจ๊วต) ฯลฯ

งานองค์กรระหว่างประเทศ
สถานฑูต องค์กรการค้า องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ

งานวิชาการ
นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย

งานช่างเทคนิค 
ช่างบำรุง ช่างไฟฟ้า ช่างกล ถ้าสื่อสารภาษาต่างประเทศได้มีโอกาสได้รับเงินเดือนเพิ่มจากเรทปกติ 2 เท่า 

งานวิศวกรรม 
ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่างประเทศ 

งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ธุรการ หรือนักการบัญชี ถ้ายิ่งมีประสบการณ์ฐานเเงินเดือนยิ่งสูง และถ้ามีทักษะภาษาต่างประเทศด้วย เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวค่ะ 

แต่ไม่ว่าโตขึ้นลูกจะประกอบอาชีพอะไร เพียงคุณพ่อคุณแม่ยอมรับและสนับสนุนลูก เท่านี้ลูกก็ประกอบสัมมาอาชีพได้อย่างมีความสุขแล้วค่ะ 

 

บทความแนะนำ

วุ้นมะละกอ ทำง่าย น่ากิน หวานเย็นชื่นใจ
โรงเรียนเกษมพิทยา
อีสุกอีใสมีผลกับการตั้งครรภ์ไหม
เมนูผลไม้แปลงร่าง สำหรับเด็กวัย 6-12 เดือน

Facebook Comment