พร้อมหรือยังพ่อแม่ สพฐ. รับสมัครเด็กอนุบาล สิ้นเดือนนี้

สพฐ., โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ,รับสมัครเด็กอนุบาล
 

พร้อมหรือยังพ่อแม่ สพฐ. รับสมัครเด็กอนุบาล สิ้นเดือนนี้ 

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จะเปิดรับสมัครเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลแล้วนะคะ แต่ความพิเศษของปีนี้คือโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จะไม่รับเด็กอนุบาล 1 แล้ว


ทั้งนี้เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ทำหน้าที่รับเด็ก 3 ขวบหรืออนุบาล 1 แทน

ปฏิทินรับสมัครเด็กอนุบาลของสพฐ. ปีการศึกษา 2562 

รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 
จับสลาก ประกาศ รายงานตัววันที่ 9 มีนาคม
มอบตัววันที่ 16 มีนาคม

สำหรับเด็ก 4 ขวบที่จะเข้าชั้นอนุบาล 2 ในปีการศึกษานี้คือเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2557 - 16 พ.ค. 2558 ค่ะ 

ต้องเตรียมอะไรไปในวันสมัครเรียน

1. ใบสมัคร ซึ่งกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (ซื้อที่โรงเรียน)
2. สูติบัตรตัวจริงของลูกพร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด
3. รูปถ่ายนักเรียน (ขนาดและจำนวนขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละโรงเรียน)
4. ทะเบียนบ้านตัวจริงของลูก พ่อ แม่ พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง 1 ชุด
6. กรณีที่มีใบเปลี่ยนชื่อ ให้นำใบเปลี่ยนชื่อตัวจริงและสำเนาด้วย 1 ชุด
 
บางโรงเรียนอาจจะขอดูสมุดสุขภาพของลูกด้วย วันสมัครอย่าลืมพกติดตัวไปด้วยนะคะ และเพื่อป้องกันเอกสารตกหล่น คุณพ่อคุณแม่ควรตรวจสอบกับทางโรงเรียนให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ
 

อ่านเพิ่มเติม

เด็ก 3 ขวบยังไม่ต้องเข้าโรงเรียน สพฐ. งดรับเด็กอนุบาลหนึ่ง เริ่มปีการศึกษา 2562

 

เช็กรายชื่อโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ อปท.
 

บทความแนะนำ

ใช้บัตรเครดิต อย่างรู้ทัน
คุณค่าผู้สูงวัยกับครอบครัวไทยและลูกหลาน
เล่านิทาน อ่านหนังสือ เรื่องสำคัญที่ลูกห้ามพลาด
ลูกท้องเสียเกิดจากอะไร ?

Facebook Comment