อนาคตของชาติ! สพฐ. ถก ยูนิเซฟแก้ปัญหาเด็กรุนแรงในอนาคตอนาคตของชาติ! สพฐ. ถก ยูนิเซฟแก้ปัญหาเด็กรุนแรงในอนาคต

การกระทำความรุนแรงอาจจะเกิดจากความคิดความเชื่อของคนในสังคม รุนแรงทั้งด้านจิตใจและร่างกาย ความมุ่งมั่นในอนาคตร่วมกันจะป้องกันความรุนแรงได้ดีที่สุด

นาย บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีนักเรียนโรงเรียนปทุมคงคาถูกแทงเสียชีวิตบนรถเมล์ว่า นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว. ศึกษาธิการ มีความห่วงใยอย่างมาก โดยเบื้องต้น สพฐ. ได้ดูแลช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนที่เสียชีวิตแล้ว การแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชนนั้น สพฐ. จะวางระบบรวบรวมข้อมลูต่าง ๆ พร้อมกับประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการป้องกันปัญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) ไปศึกษาเชิงวิชาการเรื่องของการรังแกกันในหมู่นักเรียนนักศึกษานั้นคือปัญหาจากพิ้นฐานในส่วนไหน พร้อมกับศึกษาทฤษฏีและปฎิบัติเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในระยะยาว รวมถึงการหาข้อมูลจากยูนิเซฟเรื่องการแก้ปัญหาวัยรุ่นเรื่องความรุนแรงเป็นแบบไหน เนื่องจากระบบต่างประเทศมีความเป็นสากล เพื่อให้เกิดมาตรฐานที่เข้มแข็งขณะเดียวกันก็จะดูเรื่องระบบสารวัตรนักเรียนตามนโยบายของ รมว.ศธ. ที่อยากจะให้ระบบสารวัตรนักเรียนเป็น 4.0 ด้วย โดยจะวางแผนการแก้ปัญหาเป็นระดับตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงเด็กโตให้เกิดรูปแบบการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมแต่ละช่วงวัย

สิ่งสำคัญเรามองว่าปัญหาความรุนแรงควรจะต้องฝังกันตั้งแต่เด็กเล็กปลุกจิตสำนึกความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต

บทความแนะนำ

คุณแม่รู้ไหม? มีอะไรในไข่ไก่ 1 ฟอง
ท่านอนของแม่ตั้งครรภ์
บอกเลยว่าเอาอยู่ ! อาหารต้านหวัดจัดให้คุณลูก
เข้าใจ เด็กออทิสซึม

Facebook Comment