เด็กไทยต้องคิดเลขเป็น สพฐ. หวังต่อยอดให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้


 

เด็กไทยต้องคิดเลขเป็น สพฐ. หวังต่อยอดให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้


คำถาม : ลูกได้ค่าขนมไปโรงเรียน 50 บาท ลูกซื้อขนม 20 บาท ซื้อดินสอ 10 บาท ลูกจะเหลือเงินออมเท่าไหร่  


นี่คือโจทย์ง่ายๆ ที่ลูกควรตอบพ่อแม่ได้ แม้ครูไม่ได้ตั้งโจทย์ให้ แต่การใช้ชีวิตประจำวันของเด็กๆ จะทำให้เขาต้องตอบคำถามนี้ และนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมวิชาคณิตศาสตร์ถึงสำคัญ
 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมมีนโยบายที่จะดำเนินโครงการคิดเลขเป็น โดยเรื่องดังกล่าว สพฐ.ต้องการให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาคิดเลขเป็น ดังนั้นจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนเร่งพัฒนานักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาแก้ไขให้คิดเลขเป็น ซึ่งครูผู้สอนจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด พร้อมกับสร้างเด็กให้เกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้แก้ปัญหาได้
 
โครงการคิดเลขเป็นจะเริ่มตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนไปเร่งรัดพัฒนา โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. สนับสนุนสื่อนวัตกรรมที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น แบบฝึกคิดเลขเร็วในระดับชั้นป.1-ป.6 ชุดแบบฝึกคิดเลขในใจ 5 ระดับ ชั้นป.1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้น
 
สำหรับโครงการคิดเลขเป็นจะแบ่งการดำเนินงานออกเป็น

เดือนมิถุนายน โรงเรียนคัดกรองนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เน้นการพัฒนา แก้ไข และซ่อมเสริม ส่วนกลุ่มที่ 2 เด็กเก่งคณิตศาสตร์ เน้นการสนับสนุนและส่งเสริม
 
เดือนกรกฎาคม นักเรียนควรอ่านและเขียนเลขฮินดูอารบิคได้ นักเรียนต้องรู้จักค่าและเลขโดดในแต่ละหลัก นักเรียนควรเปรียบเทียบและระดับจำนวนได้ และนักเรียนควรบวกเลขโดดได้

เดือนสิงหาคม นักเรียนจะต้องท่องสูตรคูณให้ได้ และ
 
เดือนกันยายน นักเรียนควรตั้งโจทย์ปัญหาการบวก การลบในชีวิตประจำวันได้

ทั้งนี้ สพฐ.ต้องการพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพและมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551  อีกทั้งพื้นฐานของคณิตศาสตร์จะสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในวิชาอื่นๆ ส่งผลให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นมากขึ้น

ที่มา : เดลินิวส์
 
 
 

บทความแนะนำ

หลักช้อปปิ้งรับขวัญลูกแรกเกิดแบบสุด Safe
แม่ตั้งครรภ์กับอาหารนานาชาติ
การปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเมื่อเลือดกำเดาไหลไม่ต้องเงยหน้า
ลูกดื้อเงียบทำไงดี

Facebook Comment