เด็กไทย อ้วน เตี้ย ผอม เกินเกณฑ์ เพราะภาวะทุพโภชนาการ

เด็กไทย อ้วน เตี้ย ผอม เกินเกณฑ์, ภาวะทุพโภชนาการ, เด็กปฐมวัย, สพฐ, โภชนาการของเด็ก
 

เด็กไทย อ้วน เตี้ย ผอม เกินเกณฑ์ เพราะภาวะทุพโภชนาการ
  

เป็นเรื่องจริงที่ประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแต่เด็กไทยก็ยังมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งไม่ใช่แค่เด็กกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากแต่มีปัญหาตั้งแต่เด็กปฐมวัยจนถึงระดับชั้นมัธยมปลาย 


โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เคยมีพระบรม ราโชวาทว่า แม้ประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคเอเชีย แต่ก็ยังมีปัญหาการขาดอาหารและสุขภาพอนามัย การเจ็บป่วยที่น่าจะรักษาและป้องกันได้ด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องอาหารการกิน ความสะอาด และสุขลักษณะสิ่งแวดล้อม และยังมีเด็กในจำนวนไม่น้อยยังมีปัญหาการขาดสารอาหารเพราะพ่อแม่ไม่รู้วิธีการดูแลที่เหมาะสม ดังนั้นอาหารจึงมีความจำเป็นและคือรากฐานสำคัญของสุขอนามัยที่ดีตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยชรา

ด้วยเหตุนี้ สพฐ. จึงน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระองค์มาสู่โครงการอาหารกลางวันของเด็กอนุบาลให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งตนมีความเป็นห่วงเรื่องโภชนาการในเด็กที่ต้องได้รับสารอาหารให้ครบ

ที่ผ่านมา สพฐ.พบข้อมูลเด็กนักเรียนอนุบาลมีภาวะทุพโภชนาการถึง 955,320 คน โดยแบ่งเป็น

น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม) 143,302 คน คิดเป็นร้อยละ 15
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) 103,038 คน คิดเป็นร้อยละ 10.79
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ (เริ่มอ้วน+อ้วน) 111,361 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66

ขณะที่เด็กชั้นประถมศึกษามีภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 3,084,336 คน แบ่งเป็น

น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม) 297,072 คน คิดเป็นร้อยละ 9.63
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) 243,047 คน คิดเป็นร้อยละ 7.88
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ (เริ่มอ้วน+อ้วน) 583,831 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีภาวะทุพโภชนาการ จำนวน 1,648,359 คน

น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม) 84,185 คน คิดเป็นร้อยละ 5.11
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) 86,574 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ (เริ่มอ้วน+อ้วน) 370,298 คน คิดเป็นร้อยละ 22.46

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีภาวะทุพโภชนาการ 916,691 คน

น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ (ผอม) 53,138 คน คิดเป็นร้อยละ 5.80
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ (เตี้ย) 46,060 คน คิดเป็นร้อยละ 5.02
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ (เริ่มอ้วน+อ้วน) 215,527 คน คิดเป็นร้อยละ 23.51

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวว่า สพฐ. มีความห่วงใยเรื่องโภชนาการของนักเรียนทุกระดับชั้น ไม่เพียงแต่เฉพาะโครงการอาหารกลางวันอย่างเดียว แต่ต้องการให้เด็กทุกคนได้รับอาหารครบ 5 หมู่ในช่วงเช้าด้วย

เพราะจากการลงพื้นที่พบว่าในโรงเรียนมีเด็กบางคนไม่ได้รับประทานอาหารเช้า จึงขอความร่วมมือโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาช่วยกันดูแลเรื่องโภชนาการของเด็กทุกระดับชั้นให้ได้รับประทานอาหารครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ โดยการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการจัดสรรให้มีโครงการอาหารเช้า แต่โรงเรียนไหนที่มีศักยภาพความพร้อมก็สามารถดูแลเด็กในเรื่องอาหารการกินให้ครบถ้วน หรือหากโรงเรียนใดจะบริหารจัดการด้วยการทำเกษตรกรรมแบบพอเพียงด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวก็สามารถนำผลผลิตเหล่านั้นมาปรุงอาหารให้เด็กได้โดยที่ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่มา : ไทยรัฐ


 

บทความแนะนำ

รถเข็นเด็กเลือกดี ช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูก
ซึมเศร้าหลังคลอด
เมนูอาหารเสริมเติมพลังงานของเด็กวัย 6-12 เดือน
5 สิ่งที่พ่อแม่ควรทำ ถ้าไม่อยากให้ลูกเสียชีวิต

Facebook Comment