ติวเด็กอนุบาลสอบเข้า ป.1 เท่ากับผิดกฎหมาย

 

 

ติวเด็กอนุบาลสอบเข้า ป.1 เท่ากับผิดกฎหมาย 

 

ปีที่แล้วเราได้ยินข่าวเรื่อง พรบ. การการพัฒนาเด็กปฐมวัยเรื่องยกเลิกการสอบเข้าเรียนของเด็กปฐมวัยมาตลอด และตอนนี้ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับแรกของประเทศไทยและมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ออกประกาศในกิจจานุเบกษา

แม้ใน พรบ. จะไม่ได้มีการระบุชัดเจนถึงกฎหมายห้ามสอบ แต่ข้อกำหนดเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเด็กเข้าเรียนต่อในระดับประถมศึกษาจะต้องไม่กระทบต่อพัฒนาการของเด็ก นี่คือเรื่องสำคัญค่ะ   
โดยมาตรา ๑๔(๗) ว่าให้ทำหน้าที่ “กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย”


และในมาตราที่ 8 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “การจัดการเรียนรู้ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย แต่ต้องไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสอบแข่งขันระหว่างเด็กปฐมวัย
 

นั่นหมายความว่าสถานศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก สถาบันกวดวิชา จะติวหนังสือเด็กอนุบาลเพื่อไปสอบไม่ได้

หากพบเห็นการติวเด็กเพื่อสอบเข้า ป.1 หรือ มีการรับเด็กด้วยการสอบแข่งขันและเป็นการสอบในขณะที่เด็กยังมีอายุอยู่ในช่วงปฐมวัย (ต่ำกว่า 6 ขวบ) ก็ย่อมถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายมาตรา 8 เช่นกัน ซึ่งสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้เลยค่ะ 

 


ที่มา : FB Fanpage คิด กล้า เปลี่ยน 

บทความแนะนำ

ข้าวเหนียวมะม่วง ของหวานยอดฮิตประจำหน้าร้อน
Launderette Garden ร้านอาหารตอบโจทย์สำหรับครอบครัว
รีวิวเปิดใหม่! สนามจักรยานสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับเด็กๆ
รู้จักกับ “โรคโมยาโมยา” โรคอันตรายหายาก

Facebook Comment