วิจัยชี้ ปล่อยให้ลูกเป็นเด็กเกเรตั้งแต่อนุบาล โตขึ้นจะมีรายได้น้อยกว่าใครเพื่อน


 

ปกติแล้วเรามักจะเข้าใจว่าเด็กเกเร ไม่ตั้งใจเรียน มีแนวโน้มที่จะหยุดเรียนกลางคัน เรียนไม่จบ หรือเมื่อโตขึ้นก็ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อย ซึ่งเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่แค่ข้อสันนิษฐานแต่เป็นเรื่องจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วค่ะ 


นักวิจัยด้านจิตเวชศาสตร์จากแคนาดาทำการศึกษาวิจัยและติดตามพัฒนาการของเด็กวัย 5-6 ขวบ จำนวน 2850 คน เป็นเวลากว่า 30 ปี ตั้งแต่ปี 1985 พบว่าเด็กที่ตั้งใจเรียนมากจะมีรายได้สูงกว่าเพื่อนที่ตอนเด็กมีพฤติกรรม ใจลอย ไม่มีสมาธิในการเรียนหรือเกเร ต่อต้านกฎระเบียบ

โดยเด็กที่ถูกติดตามกว่า 96% มาจากครอบครัวคนผิวขาวที่มีระดับเชาวน์ปัญญาหรือไอคิวใกล้เคียงกัน มีภูมิหลังของบิดามารดาที่คล้ายคลึงกัน ทั้งการศึกษา อายุ สถานะการมีงานทำ และสถานภาพการสมรส

ในงานวิจัยพบว่าทุก 1 คะแนนที่เด็กถูกประเมินว่าขาดสมาธิ ส่งผลให้ในอีก 30 ปีต่อมา เด็กชายมีรายได้น้อยกว่าเพื่อนโดยเฉลี่ยปีละ 1,271 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 39,000 บาท) และเด็กหญิงมีรายได้ต่ำกว่าเพื่อนราวปีละ 924 ดอลลาร์สหรัฐฯ (28,400 บาท)

ส่วนเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบชกต่อย แกล้งเพื่อน ชอบก่อกวน ต่อต้านครู ก็มีแนวโน้มที่จะโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีรายได้ต่ำกว่าผู้อื่นโดยเฉลี่ย 700 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี (21,500 บาท) 

ขณะที่เด็กอนุบาลที่มีพฤติกรรมเข้ากับสังคมได้ดี เช่น ช่วยห้ามการทะเลาะวิวาท ช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บ หรือชวนเพื่อนใหม่มาเล่นด้วยกัน มีแนวโน้มจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีรายได้สูงกว่า เมื่อเทียบกับเด็กที่เข้าสังคมได้ไม่ดีนัก โดยพบว่าจะมีรายได้สูงกว่าเพื่อนโดยเฉลี่ย 476 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี (14,600 บาท)

จากงานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าพฤติกรรมในวัยอนุบาลสอดคล้องกับรายได้ตอนโตอย่างไร แต่การสังเกตพัฒนาการของเด็กเกเรก็ช่วยแก้ไขปัญหาพฤติกรรมทางลบและสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเด็กได้ค่ะรายงานจาก BBC Thai ระบุว่า

ที่มา : bbc ไทย

บทความแนะนำ

ไฟไหม้ลุกท่วมตัว ช่วยอย่างไรดี
เมื่อลูกไม่อยากกิน
6 เรื่องที่อย่าบังคับลูก ถ้าลูกยังไม่พร้อม
10 จุดอันตรายในโรงเรียนที่พ่อแม่ต้องสอนลูกให้ระวัง

Facebook Comment