facebook  youtube  line

คลินิกเบบี้

ผู้หญิงหลายคนเป็น working women ชอบทำงาน สร้างเป้าหมายเพื่อเพิ่งพาตัวเองเป็นหลัก จึงยังวางแผนการมีครอบครัวช้าและไม่เคยตรวจสุขภาพเมื่อมีการตั้งครรภ์ตอนมีอายุมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

พญ.สินดี จำเริญนุสิต
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม โรงพยาบาลเวชธานี
โรงพยาบาลพระรามเก้า

อัปเดตล่าสุด