facebook  youtube  line

ฟัน FUN STORY

ผู้หญิงหลายคนเป็น working women ชอบทำงาน สร้างเป้าหมายเพื่อเพิ่งพาตัวเองเป็นหลัก จึงยังวางแผนการมีครอบครัวช้าและไม่เคยตรวจสุขภาพเมื่อมีการตั้งครรภ์ตอนมีอายุมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

ทพญ. ปวีณา คุณนาเมือง
ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก เจ้าของเพจ "ฟันน้ำนม"

อัปเดตล่าสุด