facebook  youtube  line

ตั้งชื่อลูก

ผู้หญิงหลายคนเป็น working women ชอบทำงาน สร้างเป้าหมายเพื่อเพิ่งพาตัวเองเป็นหลัก จึงยังวางแผนการมีครอบครัวช้าและไม่เคยตรวจสุขภาพเมื่อมีการตั้งครรภ์ตอนมีอายุมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

หมอมีนตีสิบ ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การตั้งชื่อ

อัปเดตล่าสุด