facebook  youtube  line

THE HEALTHY KID

ผู้หญิงหลายคนเป็น working women ชอบทำงาน สร้างเป้าหมายเพื่อเพิ่งพาตัวเองเป็นหลัก จึงยังวางแผนการมีครอบครัวช้าและไม่เคยตรวจสุขภาพเมื่อมีการตั้งครรภ์ตอนมีอายุมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

โรงพยาบาลกรุงเทพ
ศูนย์สุขภาพสตรี
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
ศูนย์สุขภาพสตรี
โรงพยาบาลพระรามเก้า

อัปเดตล่าสุด