facebook  youtube  line

DO ดี มี EF

ผู้หญิงหลายคนเป็น working women ชอบทำงาน สร้างเป้าหมายเพื่อเพิ่งพาตัวเองเป็นหลัก จึงยังวางแผนการมีครอบครัวช้าและไม่เคยตรวจสุขภาพเมื่อมีการตั้งครรภ์ตอนมีอายุมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญของเรา

สถาบัน RLG
สถาบัน RLG
ภาคี Thailand EF Partnership
ภาคี Thailand EF Partnership

อัปเดตล่าสุด